Hjem

Kulturutveksling Lofoten – Kiel i september 2010

Våren 2010 hadde de fem tyske kunstnerne Clemens C. Francke, Christian-Ivar Hammerbeck, Susanne Kallenbach, Corinna Kraus-Naujeck og Kerstin Mempel et arbeidsopphold i Lofoten. Se artikkel i Lofotposten her.

Fra venstre bak: Susanne Kallenbach, Christian-Ivar Hammerbeck, Corinna Kraus-Naujeck. I forgrunnen: Kerstin Mempel. Clemens C. Francke er ikke med på bildet.

De tyske kunstnerne inviterte til felles utstilling i Galleri Merkur i Kiel, og i september hadde vi utstilling med følgende tema:

LYSSØKERE /POSISJONSSKIFTE – LICHTSUCHER / POSITIONSWECHSEL – LIGHT SEEKERS / CHANGE OF POSITION

Lofotkunstnere i Kiel: Fra venstre: Anne Mariendal, Christian-Ivar Hammerbeck, Lill-Anita O.Svendsen, Scott Thoe, Erik-Ottar Hansen, Lars Erik Karlsen. Se artikkel i Kieler Nachrichten her.


RUSSERNE INNTAR KUNSTKVARTERET LOFOTEN!

I august 2010 hadde Kunstkvarteret besøk av 19 russiske kunstnere fra Russland, Polen, Tyskland, Israel, England og USA. De malte Lofoten fra A til Å. Behørig billeddokumentasjon fra deres Lofotbesøk vil bli lagt inn her senere.

Oppholdet resulterte i en stor utstilling på Leknes rådhus, samt på Kunstkvarteret.


Juleutstilling | 13.–14. desember 2008

Kunstkvarteret Lofoten arrangerer -salgsutstilling av -arbeider produsert av kunstnerne i Kunstkvarteret. Malerier,grafikk, fotografier, postkort og bøker – blant annet den rykende ferske bok.

Lørdag 13. des og søndag 14. des kl. 11 – 15

Utstillingsåpning med musikkinnslag v/ Eilertsen & Granados Teaterkompani, lørdag 13. des kl. 11.00


Africa/Now 25. oktober – 14. november 2008

Afrikansk samtidskunst er relativt lite kjent i Norden, på tross av en økende internasjonalisering av kunstscenen.Det er sjelden man ser utstillinger fra Afrika i Norge, så det er vanskelig for et interessert publikum å holde seg orientert uten å reise til Afrika selv. De siste årene er det flere norske kunstnere som har arbeidet der i perioder, osm har sett behovet for å vise kunsten fra dette kontinentet til det norske publikumet. Gjennom møter med kolleger har kunstnerne opplevd spennende samarbeid, så det er et sterkt ønske å få til økt faglig kontakt mellom kunstmiljøene våre.

AFRICA/ NOW er en utstilling som setter fokus på å vise nyskapende kunst fra Afrika, som bl. a. illustrerer brytninger og utfordringer som finnes i møtet mellom det tradisjonelle og det moderne Afrika. Idéen tar utgangspunkt i East African Biennale, en ung biennale som har base i Dar es Salaam. Kuratorer fra Danmark og Norge møttes under utstillingen i fjor høst for å se om man kunne vise biennalen i Norden. Resultatet av denne prosessen er AFRICA/NOW – der et utvalgav kunstverk fra biennalen er satt sammen medkunst fra flere afrikanske land.

Kunstnerisk innholdUtstillingen består av nye verker av over 35 kunstnere fra 11 land. De fleste deltakerne representerer den unge generasjonen,men eldre tradisjonsbærere som Malangatana er også med. Maleriet er dominerende som uttrykksform, selv om det har en korthistorie i Afrika. Marionetter og enkelte tekstiler gir referanser til de rike tradisjonene med kunsthåndverk, mens metallskulpturene fremstår som mer universelle. Skulpturer laget av søppel eller utrangerte våpen finner man i mange land, men i Afrika handler det også om overlevelsesstrategi. Det sosiale og politiske engasjementet er sterkt, en tendens som vi også opplever ved kollektive mønstringer i Norge. Samtidig har arbeidene et særpreg, knyttet til historien og dagens virkelighet. En markant forskjell er at elektronisk kunst er fraværende, ikke fordi den overhodet ikke finnes, men fordi den er lite representativ fordagens kunstscene iAfrika.

De materielle betingelsene for kunstproduksjon er ganske annerledes enn i Europa, samtidig som globaliseringen øker. De afrikanske kunstutdanningene får en utfordring med å ivareta både den klassiske verdenskunsten og den moderne kunstpraksis, uten å neglisjere tradisjonene fra sitt eget kontinent. Forventningene fra resten av verden er ofte stereotype, der masker og ritualer er nødvendige ved enhver afrikansk utstilling. De afrikanske kunstnerne bygger opp en kunstnerisk identitet for sin samtid, som står for et helt kontinents allsidighet.

Verkene i utstillingen presenterer et bilde av Afrika som har selverkjennelse, som legger vekt på samfunnet framfor individet, og som gjør det på et internasjonalt kunstnerisk nivå.De arbeider med forskjellige teknikker innenfor billedkunsten, både maleri, grafikk, foto, tekstil og skulptur, og kunstnerne kommer fra øst, vest og sør i Afrika. Kontinentets allsidighet blir belyst både kulturelt, politisk og sosialt gjennom dette utvalget av kunstnere, som er satt sammen av en norsk/ dansk kurator-gruppe.

The East African Art Biennale, EASTAFAB, er en juryert utstilling med utgangspunkt i Tanzania, men med deltakere fra helekontinentet. Den siste biennalen fant sted i november 2007, og den neste er under planlegging. Et utvalg fra denne utstillingener satt sammen med et større antall bilder/skulpturer fra BurkinaFaso, Mali, Zimbabwe og Mozambique, og tilsammen blirverkene presentert under tittelen AFRICA/NOW. Katalogen til utstillingen er produsert av thorupART, og den inneholder også essays om afrikansk samtidskunst.

Turné i Skandinavia

Første visningsarrangement er i Det runde Tårn i København sommeren 2008, med omvisninger, debattmøter, musikkvelder og nettverksaktiviteter. Utstillingen reiser videre til Verdensmusikk- festivalen i Grenaa på Jylland, før den kommer til Nord-Norge i oktober 2008. Her skal den vises i Bodø Kulturhus, Galleri lille Kabelvåg og Kunstkvarteret Lofoten. Siste stedet er Tampere Kunstmuseum i Finland i desember/ januar, før verkenereturneres til kunstnerne.

Formål

AFRICA/NOW er mer enn en utstilling som vandrer i Norden – det er begynnelsen på noe vi håper blir et varig faglig samarbeid mellom nordiske og afrikanske kunstnere, som involverer institusjoner og organisasjoner. Vi tror at dette vil tjene kunstscenen både i Norge, Norden og Afrika. Det er på tide at kunstnerne på dette store kontinentet blir en aktiv del av det globale fellesskapet. Under hele turneen arrangeres møter med kunstnere fra flere land, der konkrete samarbeidsprosjekter skal videreføres. Foredrag, konserter, symposier og workshops vil foregå i alle tre land i løpet av 2008.

Det overordnede målet med utstillingen er å presentere vår kunstverden for et ferskt bilde av Afrika, ved å vise noeav den beste moderne samtidskunsten fra elleve land, og ved å invitere noen av kunstnerne til oss. Vi skal få i ganget konkret samarbeid mellom våre land, slik at kunstnerne kan møtes og utvikle noe nytt. Norske Billedkunstnere har allerede vært involvert med å hjelpe Tanzania i fasen med oppbygging av en nasjonal kunstnerorganisasjon, og dette arbeidet blir videreført gjennom dette prosjektet, som både har en formidlingsdel og en utviklingsdel. Vi planlegger seinere et nordisk/afrikansk symposium i Lofoten ved vårt artist-in-residence sted, som skal følges opp med workshop i Tanzania.

Samarbeidspartnere

Thorup Art v. Hanne Thorup, kultursosiolog, Tine Thorup, kunstner og kurator, (Danmark) Cuong Sam, kurator (Dankmark), Kunstkvarteret Lofoten v. Ragnhild Lie, Den finske ambassaden i Dar es Salaam v. Antti Putkonen ogKunstmuseet i Tampere v. Tapani Pennanen, direktør (Finland).

Organisasjoner i Norge:

  • Nordnorske Bildende Kunstnere
  • Norske Kunsthåndverkere avd. NN

Institusjoner i Norge:

  • Nordnorsk Kunstnersenter
  • Nordland Kunst- og Filmskole
  • Kunst i Nordland/Nordland fylkeskommune
  • Galleri lille Kabelvåg
  • Kunstkvarteret Lofoten

Program

Utstillingen skal komme til Bodø i begynnelsen av oktober, og vises på følgende tider:

  • Bodø Kulturhus 18. okt. – 14. nov.
  • Galleri lille Kabelvåg 24. okt. – 14. nov.
  • Kunstkvarteret Lofoten 25. okt. – 14. nov.